×

تماس با ما

درباره : زهره حسینی

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر

آدرس پستی : زهره حسینی
زهره حسینی
مدرس دوره های برنامه نویسی کودک

بیوگرافی

خانم زهره حسینی متولد 1368 و فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد علوم کام÷یوتر گرایش سیستم های هوشمند از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب میباشند . ایشان در زمینه برنامه نویسی کودکان و در مدارس IT فعالیت می کنند.

90% اسکرچ
100% اسکرچ جونیور
50% پایتون
95% ICDL